Naklejki normy emisji spalin

Samochody to dobrodziejstwo, bez którego nie wyobrażamy sobie życia. Ale to także olbrzymie zagrożenie dla środowiska związane z emisją spalin. Spaliny wydalane są przez każdy samochód poruszający się po drogach. Mnożąc to razy setki tysięcy – zanieczyszczenie powietrza staje się naprawdę duże. Gospodarze europejskich miast zaczynają zastanawiać się nad tym jak ograniczyć emisję spalin chociaż w niektórych częściach.Chodzi oczywiście o centra miast, gdzie ruch jest największy i największy tłok. W miastach Europy pojawiają się tzw. strefy ekologiczne. Są to strefy, do których wjeżdżać mogą samochody spełniające normy w zakresie emisji spalin. Normy te spełniane są nie przez wszystkie pojazdy. Nie spełniają ich zwłaszcza nieco starsze samochody wyposażone w przestarzałe katalizatory lub nie posiadające ich wcale. Pojazdy chcące wjechać na przykład do centrum miasta w Niemczech, a spełniające normy spalinowe, muszą mieć na przedniej szybie naklejki normy emisji spalin. O tym, że wjeżdża się do takiej strefy informują znaki z odpowiednim napisem w czerwonej obwódce. Poniżej napisu umieszczone są koła odpowiadające kolorom naklejek, z którymi wjazd jest dozwolony. Naklejka musi być widoczna. Najlepiej nakleić ją od wewnątrz. Każda naklejka przypisana jest tylko i wyłącznie jednemu pojazdowi. Widnieje na niej numer rejestracyjny samochodu. Kolory naklejek odpowiadają poszczególnym poziomom emisji spalin. Przed wyjazdem do Niemiec warto sprawdzić do jakiej klasy zaliczony zostanie nasz samochód i czy w ogóle otrzyma naklejkę uprawniającą do poruszania się w miejskich strefach ekologicznych. W internecie istnieją strony, na których znaleźć można klasyfikację naklejek w zależności od typu auta i roku zarejestrowania go. Jeśli wjedziemy do strefy ekologicznej z niewłaściwą naklejką lub bez naklejki, zapłacimy mandat w wysokości 40 Euro. Zakup naklejki normy emisji spalin możliwy jest w urzędach rejestrujących znajdujących się na terenie Niemiec. Przed otrzymaniem znaczka, nasz samochód zostanie zdiagnozowany pod względem ilości i jakości emitowanych spalin.

Dodaj komentarz